ER DET STOREBÆLTBROEN OG ANHOLT-MØLLERNE DER ØGER BUND-TEMPERATUREN, OG DERMED ØGER ILTSVIND-RISIKOE
Som beskrevet i morges, mistænker forskere havvindmølleparker for at opblande vandsløjen i f.eks. Kattegat, så bundtemperaturen øges, og risikoen for iltsvind øges.

Jeg spekulerede på om Storebæltsbroen reelt har samme effekt, da den jo har en række fundamenter (og også vindmøller) der på samme måde forstyrrer vandflowet.

Så jeg tog et tidligere opslag, der sammenholder bund-temperatur-udviklingen i indre farvande, med iltsvind - og satte bygge-perioderne for hhv. Storebæltsbroen og Anholtmøllerne ind.

Og bund-temperaturen stiger kraftigt i perioden lige bagefter i begge tilfælde.

Interessant, ikke?

PS:
Vindmøller er også kendt for at sænke vind-hastigheden - noget der ligeledes øger risikoen for iltsvind.

Tænk hvis iltsvindet faktisk er politikernes ansvar, fordi de har givet lov til disse kæmpe-projekter, endda med enorme tilskud ...

Bragt på Facebook 16-12-2023



Kilder:
https://da.wikipedia.org/wiki/Anholt_Havm%C3%B8llepark
https://da.wikipedia.org/wiki/Storeb%C3%A6ltsforbindelsen
https://www.facebook.com/photo/?fbid=779447680858312&set=a.359546416181776
https://www.facebook.com/photo?fbid=828230892646657&set=a.359546416181776

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk