BRYSTBENBRUD KENDT PROBLEM DER FORVÆRRES MED FRITGÅENDE OPDRÆT
I medierne forsøger man idag at sælge historien om at brystbenbrud i læggehøner er ny viden der overrasker den ene efter den anden.

Problemet er bare, at det er løgn!

Problemet med brystbenbrud har været beskrevet i mindst de sidste 20 år. Det skriver Ida Thøfner, der er ophavsperson til den nye artikel i hendes forrige arbejde fra 2020. Hun ved altså godt, at det her ikke er ny viden!

Den engelske forsker John Tarlton lavede f.eks. omkring 2010-14 en række undersøgelser der viste præcis det samme som de danske forskere nu ser:
- at brud er særdeles hyppige
- at brud oftest forekommer i fritgående høns, ikke så ofte i bure

John Tarlton havde derfor en teori om at de mere hyppige brud kom fra eksterne slag eller fald - f.eks. når fritgående høns hopper ned fra redekasser mv - og lavede meget fine korrelations-beregninger der viste netop denne sammenhæng: jo højere kasser og pinde, jo flere brud.

Den teori har de danske forskere nu forkastet, men de viser alligevel at der iblandt burhøns er markant færre brud, og også at der er dannet meget mindre callus hos burhønsene. Dvs deres brud er helet markant hurtigere og uden at blive genopbrudt så mange gange. Omvendt, mangler de danske forskere solide data bag deres "store æg teori".

John Tarltons arbejde kender f.eks. Fødevarestyrelsen udemærket, og problemerne med brystbenbrud beskrives f.eks. i en rapport fra oktober 2014.

John Tarlton skrev i en præsentation der ligger på Fødevarestyrelsens hjemmeside, at ideen om at forbyde burhøns strider imod netop den dyrevelfærdsmæssige beskyttelse de fritgående høns skulle have - for det er særdeles smertefuldt at have sådanne brud. Særligt når hønen ikke har ro til at det heler igen, men hele tiden bliver jaget rundt.

Han kom også med forslag til at mindske antallet af brud, bl.a. ved at hønerne fik mere omega 3 i kosten, som han også viste korrelerede fint med færre brud.

Forskningen viser også tydeligt, at høns der har brud i en periode producerer dårligere. De mistrives.

Det er altså ikke landmandens interesse at hønerne har brud. Og der er arbejdet på løsninger i mindst 10 år.

Men alt det hører man ikke om i medierne.

Her er blot forargelse over at høner får mange brud - og man ignorerer totalt at myndigheder og butikskæder har gjort hønsenes lidelser værre ved at fratage os forbrugere det frie og oplyste valg imellem forskellige ægtyper.

Meget trist.

Bragt på Facebook 3.9.2021

Kilder:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229735
https://www.nature.com/articles/s41598-020-59940-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120303424
https://www.researchgate.net/publication/282417007_Causes_of_keel_bone_damage_and_their_solutions_in_laying_hens
https://www.cambridge.org/core/journals/world-s-poultry-science-journal/article/abs/keel-bone-injury-in-laying-hens-the-prevalence-of-injuries-in-relation-to-different-housing-systems-implications-and-potential-solutions/75EC3FE39DB7E4C7A4E2843DB35F202F
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5835507/
https://www.thepoultrysite.com/news/2013/01/omega3-can-help-laying-hens-avoid-bone-damage
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Dyrevelfaerd_og_-transport/Rapport_fra_arbejdsgruppen_om_aeglaeggende_hoener.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Dyrevelfaerd_og_-transport/Rapport_fra_arbejdsgruppen_om_aeglaeggende_hoener.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/05kontor/Animal%20Welfare/Workshop-on-poultry-welfare-2014/6.%20Keel%20bone%20fracture%20in%20laying%20hens%20-%20John%20Tarlton%20-%20University%20of%20Bristol.pdf


Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk