VINYLCHLORID I 600 GRUNDVANDSBORINGER
Et af de mest skadelige stoffer vi moniterer for i det danske grundvand er vinylchlorid. Det har en grænseværdi på 0,3 µg/liter fra vandværket - 0,5 µg/liter ved hanen - altså 5 x mere end kravværdien for pesticider - og det på trods af at stoffet er kendt for at være ekstremt kræftfremkaldende og have nervegift effekter.

Det er altså et stof man skal tage ret seriøst!

Det har flere gange været i vælten pga udsivning til f.eks. Grindsted Å pga forurening fra det tidligere I/S Grindstedværket, der lavede en række kemiske produkter på stedet. På verdensplan er den største anvendelse produktion af PVC, men stoffet bruges som reaktant i rigtig mange processer og produkter.

Stoffet er på ingen måde særligt forbundet med landbruget, men snarere med industri - man kan dog også finde spor efter vinylchlorid i PVC-produkter, hvorfor man f.eks er gået væk fra PVC rør til drikkevand - men da de stadig er installeret en række steder har man øjensynligt sat grænseværdien ved tappehanen højere end fra vandværket. Smart, ikke?

Det er dog langt fra kun ved Grindsted hvor man finder spor efter vinylchlorid. Særligt Københavnsområdet er hårdt ramt som det ses af kortet - og i alt finder man stoffet i mere end 600 grundvandsudtag - heraf over halvdelen over grænseværdien.

Vinylchlorid findes også i over 200 nu sløjfede drikkevandsboringer og desværre også i 10 der er i drift - heriblandt 2 over grænseværdien.

PS: jeg mener du skal tage fund af vinylchlorid i dit drikkevand særdeles alvorligt! Men jeg respekterer at grænseværdien er sat forsigtigt og at bare den overholdes bør der ikke være sundhedsfare. Men det kan undre, at man har valgt at sætte grænseværdien 5 x højere end for langt mindre farlige pesticider.
Kilder:
https://mst.dk/media/90003/kvalitetskriterier_jord_og_drikkevand_maj_2014.pdf
https://mst.dk/media/92465/Vinylchlorid%20dec2002.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-863-7/pdf/87-7614-864-5.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Grindstedv%C3%A6rket
https://billund.dk/borger/natur-og-miljoe/forureninggrindsted/fakta-om-vinylklorid-i-grindsted-%C3%A5/

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk