NATURLIG GIFT I VANDET GIVER 50% STØRRE RISIKO FOR SLAGTILFÆLDE
Imens der skrives meget om landbrugets brug af pesticider, og Miljøminister Lea Wermelin kækt bebuder at dansk grundvand/drikkevand naturligt er sundt og godt og kan drikkes direkte fra kilden, glemmer man virkeligheden.

I virkeligheden er en stor del af drikkevandet i Danmark helt naturligt forurenet med arsen - et giftstof der før er brugt som f.eks. rottegift.

I modsætning til pesticider, der har en politisk vedtaget kravværdi der skal overholdes, og som ligger langt under den sundhedsskadelige grænse, har man for arsen sat en såkaldt grænseværdi i stedet. Og den er hele 50 x højere end kravværdierne - altså 5,0 µg/liter imod 0,1 µg/liter.

I praksis indeholder grundvandet f.eks. i Aarhusområdet helt op til 30 µg/liter nogle steder, så for at leve op til lovens bogstav, må vandværkerne rense vandet. Det sker ved at tilsætte jern-sulfat og ilte vandet bagefter, hvorved en stor del af arsenen fælder ud og man kan overholde grænseværdien.

Men det ændrer ikke på, at man folkesundhedsmæssigt ser, at folk der bor i områder med højt arsenindhold i vandet, har en 50% øget risiko for slagtilfælde.

Det barokke ved denne problemstilling er, at man potentielt kan risikere at et vandværk må lukke ned for en boring med meget lavt arsen-indhold pga forekomst af ikke-sundhedsskadelige pesticid-rester, og i stedet trække på en boring med højere arsen-indhold - mange gange højere og giftigere end pesticid-resterne.

Måske var det på tide at stoppe den politicerende tilgang til vores drikkevand og fokusere på om der er reel sundhedsfare i stedet?

Det ville både spare mange penge og mange bekymringer.

https://stiften.dk/artikel/større-risiko-for-slagtilfælde-aarhus-har-fire-gange-så-meget-arsen-i-drikkevandet-som-hovedstaden-2018-9-27(2)

https://www.ft.dk/samling/20091/almdel/MPU/bilag/186/769738.pdf

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk