Verdens energiforbrug stiger med 10 x DKs forbrug om året

Verdens energiforbrug er ca 150.000 TWh om året.

Til sammenligning er dansk elproduktion ca 28 TWh og vores totale energiforbrug 180 TWh - altså godt 1/1000 af verdens energiforbrug..

Som det ses af grafen, er verdens energiforbrug steget med 1800 TWh om året, eller hvad der svarer til 10 x Danmarks energiforbrug, hvert år siden 1950.

Og så tror de røde politikere at en 70% reduktion af vores klimabelastning gør en forskel, og vil gennemføre det inden 2030 - noget der vil true vores økonomi og levevis i alvorlig grad...

Til den tid er verdens energiforbrug steget med 150 x vores reduktioner, primært igennem øget fossil afbrænding.

Håbløst naivt projekt.

Vi kan kun ændre verdens tilstand ved at opfinde bedre løsninger.
Vi kan ikke spare problemet væk i Danmark. Det er umuligt.

PS: De sidste godt 20 år, er danske husholdningers samlede energiforbrug faldet, lige som de samlede brancher (excl. bunkering) er dykket ca 20%. Danmarks andel af det samlede energiforbrug i verden er altså ca halveret i perioden.https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-04-04-2016-bryder-otte-aars-trend-med-faldende-energiforbrug

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk