Østarbejdere redder 3000 danske arbejdspladser
I gartneribranchen arbejder ca. 10.000 mennesker, fordelt på godt 300 virksomheder, rundt omkring i Danmark. Det er ikke nogen stor branche, men alligevel en branche, der særligt på Fyn er meget vigtig for beskæftigelsen. Af de 10.000 arbejder de 7.000 nemlig på den lille ø.
Gartnerne omsætter årligt for ca 4,5 milliarder kroner - og heraf går 3 milliarder til eksport. Det er dog et ret trængt erhverv, der samlet set kun præsterede et overskud på 145 millioner sidste år - og det kun på grund af ekstrem tilbageholdenhed med investeringerne. Dette overskud er dog ret ulige fordelt, i og med at ca 10% af erhvervet står for ca halvdelen af overskuddet, og en trediedel kører med decideret underskud. De mellemliggende ca 60% kører med resultater på mellem 0 og 500.000 kr i overskud.
Branchen balancerer med andre ord på en knivsæg. Dansk Gartneri regner som tommelfingerregel med at 5% af virksomhederne forsvinder hvert år. Næste år forventes de 300 virksomheder altså at blive til 285, så 271 og så fremdeles. Den tendens har holdt stik en del år nu.
Netop fordi branchen er så konkurrenceudsat er østarbejdere så vigtige for gartnerne. Af de ca. 10.000 ansatte anslåes det, at de 2.000 er østarbejdere - men de behandles som jaget vildt af fagforeningerne, der mener, at de har taget job fra danskere, der derved går ledige. Men intet kunne være mere forkert.
Disse 2.000 østarbejdere sparer branchen for ca. 300 millioner i lønomkostninger. Skulle de med andre ord erstattes med danskere, ville branchens samlede resultat bevæge sig fra miserable +145 millioner til katastrofale -155 millioner - og en meget stor del af virksomhederne ville forsvinde. Man anslår, at mellem 30 og 70% af branchen vil gå konkurs eller lukke ned hvis ikke østarbejderne var her.
Tager vi den gyldne middelvej, altså at ca halvdelen af branchen vil lukke ned, hvis de udskældte østarbejdere bliver smidt hjem, så mister 5.000 altså deres arbejde. Deraf er de 2.000 østarbejdere - der vender hjem til endnu dårligere lønninger og forhold i hjemlandet - men endnu mere vigtigt - de 3.000 er danskere - ufaglærte, mellemledere og ledere i en skøn forvirring.
Disse 3.000 danskere bør hver dag sende de flittige østarbejdere en venlig tanke, og håbe på, at regeringen og fagforeningen ikke får magt som de har agt... får så mister Danmark eksportinstægter for omkring 2 milliarder, landet mister skatteindtægter, og de deres job ...

PS: Bruger man JPs "værdisætning af en arbejdsløs" fra avisen 8.3, så koster en arbejdsløs staten 251.000 kr årligt - dvs. de trælse østarbejdere, alle tilsyneladende vil af med, sparer samfundet for 750 millioner årligt...

Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk